• B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya
  • Khanpur Kalan, Sonipat, Haryana-131305

Sub Navigation

Latest @ Department

Faculty

Mr Ashish Hooda
Deptt Name: Department of Fashion Technology
Address: B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat,Haryana-131305 ,India
Contact: 0126328135
Email: ashishhooda2131@gmail.com
Mr Harinder Pal
Deptt Name: Department of Fashion Technology
Address: B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat,Haryana-131305 ,India
Contact: 09416241335
Email: aroraharinder@yahoo.com